fbpx

ולמה זה יכול להיות אחד מהדברים החשובים ביותר שיקרו השנה לדיאלוג פתוח?

עדכון מאת עו"ס איתי קנדר, ממייסדי דפ"י, יוני 2022:
"בתואר השני שלי למדתי שיש מגוון של דרכים בהן הממשלה מממנת שירותים. אחת מהן, ואולי הכי נדירה מביניהן, היא מבחן התמיכה. מבחן תמיכה הוא אמצעי עבור המשרד הממשלתי לממן שירותים חדשים שעדיין אין להם 'צינור תקציבי' ברור. כלומר, שירותים שעדיין לא מתוקצבים בצורה סדירה."

איך זה עובד?

"המשרד הממשלתי מפרסם תנאי מבחן, שאליו יכולים לפנות ארגונים שונים. אם הארגונים עומדים בתנאים ומספקים את השירות החדשני לציבור, הם יזוכו כספית על ידי המשרד."

מה הם מבחני התמיכה החדשים?

"אלו שורה של מבחני תמיכה שבאמצעותם מעוניין משרד הבריאות לתמרץ את קופות החולים לפתח ולרכוש שירותים כמו "בתים מאזנים", "אשפוזי בית" וכו'. המבחנים עדיין לא פורסמו בגרסתם הסופית, אך הטיוטה נמצאת באתר משרד הבריאות לקבלת הערות מהקופות, מהארגונים היצוגיים בברה"ן ומגורמים רלוונטיים אחרים."

מה הקשר בין כל זה ובין דיאלוג פתוח? 

"דפ"י פועלת נמרצות בחודשים האחרונים כדי להתאים את המבחנים לעבודה בגישת הדיאלוג הפתוח. אם נצליח בכך, יוכלו הקופות לרכוש שירותי דיאלוג פתוח ולספקן למבוטחים ולמבוטחות שלהן. מדובר יהיה בצעד בעל חשיבות אדירה לקהילה הישראלית, בהווה ובעתיד, למתמודדי-ות נפש ולקרובי משפחתן-ם.

"אנחנו מספקים לכן את העדכון הזה, כי חשוב לנו שתדעו שאנחנו עושים ככל שביכולתנו על מנת ליצור כאן את התנאים המיטביים לקיום ליווי בדיאלוג פתוח – גם מבחינת הדאגה לפרנסתן הטובה של הבוגרות שלנו, ובאמונה ובתקווה שהמאמץ שלנו יוביל לטיפולים מוזלים ואפילו חינמיים ברחבי הארץ."

איתי קנדר

איתי קנדר

ממייסדי דפ"י, עובד סוציאלי ויזם חברתי.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter

אולי יעניין אותכם גם לקרוא את המאמרים הבאים