fbpx

למען הטמעה והתאמה
של גישת הדיאלוג הפתוח בישראל

דיאלוג פתוח (Open Dialogue) היא גישה מערכתית לטיפול במשברים נפשיים בבית הלקוח שפותחה במערב לאפלנד, פינלנד, החל משנות ה-80. לפי הגישה, הרשת החברתית אשר כוללת את בני המשפחה ואחרים משמעותיים נוספים לאדם במשבר הם שותפים מלאים בתהליך ההחלמה ולוקחים חלק פעיל בפגישות הטיפוליות. ב-2006, לאחר שפורסמו מספר ניירות מחקר, התבססה יעילותה בקהילה המדעית והיא נחשבת כיום לאחת מהגישות האפקטיביות והחסכוניות ביותר בעולם לטיפול במשברים פסיכוטיים (מעל 70% אחוזי החלמה מפסיכוזה ראשונה, יותר מפי 2 מהממוצע). כיום הגישה אומצה במקומות רבים בעולם – בארה"ב, בריטניה, אירלנד, יפן, איטליה, נורווגיה ועוד.

דיאלוג פתוח ישראל – דפ"י הוא ארגון הכשרתי-קהילתי-אידאולוגי. מטרתנו היא לבסס רשת רחבה של מטפלים בגישת הדיאלוג הפתוח בפריסה ארצית אשר תסייע במניעת אשפוזים פסיכיאטרים ותקדם עבודה מערכתית-דיאלוגית סביב מצבי משבר. הרשת תפעל הן מתוך המערכת בצוותים שיצמחו בתוך בתי חולים, מרפאות וגופי שיקום, והן כצוותים עצמאיים חדשים.

כארגון הכשרתי, שמתמקד בלימוד, בקידום ובהטמעה של הגישה, דפ"י לא מציע טיפול. לטיפול בדיאלוג פתוח אפשר לפנות לאחת מבוגרות קורס ההכשרה השנתי שמקבלות פניות לטיפול –

דיאלוג פתוח מדבר אליך?

פעם בחודש אנחנו שולחים לחברים שלנו מייל עם עדכונים שמאפשרים להם:

✔  לדעת ראשונים על פתיחה של הרשמה מוקדמת במחיר מיוחד לכל ההכשרות
✔  להתעדכן במחקר, ידע וחדשות אודות ד"פ בארץ ובעולם
✔  להיות חלק – הזמנות לאירועים פרי שיתוף פעולה של דפ"י עם ארגונים שונים ולמפגשי קהילה

מאמרים כתובים, קטעי וידאו ומידע עדכני אודות הדיאלוג הפתוח בארץ ובעולם. הסתקרנת?