fbpx

תרמו לנו!

להושיט יד, לתת מכל הלב, להיות חלק!

עד כה, פעלנו בגזרות רבות על מנת לקדם את המטרה של ההטמעה וההתאמה של הדיאלוג הפתוח לישראל. בעקבות הפעילות שלנו נחשפו אל הדיאלוג הפתוח בהרצאה או סדנה מבואית 2300 איש ואשה, כ-42 בוגרים סיימו את ההכשרה השנתית ועוד אלפים במדיה החדשה. בעזרת התרומה שלך נוכל:

לממן מלגות למתמודדים ובני משפחה לסדנאות והקורסים שלנו.

לסבדסד את קורס ההכשרה השנתי שלנו, ולהנגיש אותו לעוד אנשים שייצרו עתיד אחר בבריאות הנפש בישראל. 

להרחיב את הפעילות שלנו, ולממן משרות נוספות שיעזרו לנו לקדם את החזון שלנו לעשור הקרוב, שכולל שינוי עומק במערכת ברה"ן ויצירת קהילה דיאלוגית ברת קיימא בישראל.

team (3)

671

איש ואישה תרמו לדפ"י

budget

104,375 ₪

גויסו עבור דפ"י